Μια σύγχρονη ανθολογία

Ο Ευριπίδης Γαραντούδης γεννήθηκε το 1964 στην Καβάλα. Από το 2003 διδάσκει νεοελληνική φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκδώσει πολλά δοκίμια σχετικά με τους σύγχρονους Έλληνες ποιητές, όπως τον Κάλβο, τον Παλαμά, τον Σολωμό και άλλους.

Κατ’ αρχάς πρέπει ν’ αναφέρουμε πως ο Ευριπίδης Γαραντούδης δεν είναι ο συγγραφέας του εν λόγω βιβλίου, αλλά ο επιμελητής αυτής της ανθολόγησης. Στο εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή βρίσκει ο αναγνώστης πληροφορίες για τους Έλληνες ποιητές του 20ού αιώνα, τον τρόπο κατηγοριοποίησής τους και διάφορα ιστορικά και γραμματολογικά στοιχεία. Ένα σημείωμα που θέτει και προσφέρει τις βάσεις για μια πιο στενή προσέγγιση των Ελλήνων ποιητών. Ουσιαστικά, θα μπορούσε να πει κάποιος, απογυμνώνει τους ποιητές από το μανδύα με τον οποίο δείχνουν απρόσιτοι στον απλό αναγνώστη που δεν διαθέτει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία του ποιητικού κειμένου. Έτσι ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε αμεσότερη επαφή με τη σύγχρονη ελληνική ποίηση, βλέποντας στα κείμενα που απαρτίζουν την έκδοση αυτή τις συνθήκες, τα πάθη, τις ανάγκες της Ελλάδας του περασμένου αιώνα.

Ο διαχωρισμός των κειμένων έχει γίνει με χρονολογική σειρά, η οποία αφορά το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε μια ποιητική συλλογή. Δηλαδή, έναν ποιητή μπορούμε να τον συναντήσουμε το 1932 και κατόπιν το 1940. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ολόκληρα ποιήματα ή μέρος αυτών από όλες τις συλλογές που εκδόθηκαν από το 1899 έως και το 2008. Τα κείμενα παρατίθενται ανά έτος και ποιητική συλλογή, ενώ πολύ χρήσιμος είναι στο τέλος του βιβλίου ο χρονολογικός κατάλογος των ποιημάτων, τα παραρτήματα και τα ευρετήρια. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως δίπλα σε κάθε ποιητή βρίσκεται η φωτογραφία του, γεγονός που δίνει στην έκδοση τη μορφή της προσωπικής παρουσίασης του κάθε ποιητή. Ακόμα και αν κάποια ποιήματα παραλείπονται ή παρουσιάζονται εν μέρει, ώστε ο όγκος του βιβλίου να μην είναι αποτρεπτικός για τον αναγνώστη, δεν υστερεί σε τίποτα η παρουσίαση και η αξία του κάθε ποιητή.

Με το βιβλίο αυτό δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με την ελληνική ποίηση, τη σύγχρονη ιστορία, την πορεία της ελληνικής κοινωνίας και του πνεύματος. Αποτελεί μια ιδιαίτερη και αξιόλογη έκδοση η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη στον αναγνώστη που έχει την εμπειρία του ποιητικού κειμένου, αλλά και σ’ αυτόν που έρχεται για πρώτη φορά σ’ επαφή μαζί του.