Έχουμε διαβάσει: 3.168 βιβλία

HISTORICAL QUEST (1)

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Κόμμα Φιλελευθέρων στην Ήπειρο
Εκδοτικός οίκος
HISTORICAL QUEST
Κατηγορία
Ιστορία
Ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης είναι ένας ιδιαίτερος λογοτέχνης, ευγενής, χαμηλόφωνος κι εμβριθής μελετητής, ερευνά χωρίς φόβο και πάθος, αλλά με την επάρκεια του παθιασμένου εκπαιδευτικού…