Έχουμε διαβάσει: 3.144 βιβλία

Προσωπικά δεδομένα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.booktimes.gr, συμπεριλαμβανομένων λογότυπων, σχεδιαγραμμάτων κειμένων, γραφικών, παρεχομένων υπηρεσιών, και γενικά κάθε είδους αρχείων (πλην των εξωφύλλων των βιβλίων που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού η/και του εκδοτικού οίκου, και  παρατίθενται εδώ σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 (άρθρο 25) με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ενημέρωσης επί θεμάτων επικαιρότητας στο χώρο της λογοτεχνίας) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, και διέπεται από τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται δια του νόμου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.

Κατ’ εξαίρεση, και με προσωπική ευθύνη του χρήστη για την πιστή τήρηση των κατωτέρω, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και αποθήκευση σελίδων της ιστοσελίδας μας σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών και τα χρησιμοποιούμε για τρεις λόγους, και μόνον εφόσον έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή τους:

• για ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με βιβλία, παρουσιάσεις και γενικά νέα από τον χώρο του βιβλίου και του πολιτισμού.
• για την αποστολή έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
• για την δυνατότητα παροχής βοήθειας, π.χ. προς υποβολή κριτικής βιβλίου, πληροφορίες σεμιναρίων, κ.λ.π.)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων ή όπου προβλέπεται από τον Νόμο κα τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Επιπλέον στη περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται με email στο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δεν λαμβάνουμε προσωπικά στοιχεία από παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς την έγκριση των γονέων τους.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το κείμενο των «Προσωπικών Δεδομένων» είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.